text in english
Text in English

Arbejdsbeskrivelse

I mine Installationer og Setup's tager jeg ofte udgangspunkt i specifikke steder, deres historie, eller særegne kvaliteter, som i et fyldt rum eller et sted med karakter af open space, Jeg tuner ind på stedets energi og arbejder med det der opstår i det særlige rum.

" Reading Sea " ( India ). Reading Sea er en papirinstallation på en strand i Indien, hvor det sidste kapitel af Carlos Castanedas : Art of Dreaming, skiltes fra bogen og udfoldes i rækker af repetition : 111o111o111o111o osv. Så der sluttelig opstår et mønster af betydning, der åbner et andet rum, så at sige mellem vind og litteratur på strandens sand. Fundne koraler og sten fra området er føjet til ovenpå, hvorved der opstår en syntese mellem natur og kultur. Kulturen er papir tynd ( let bevægelig og flygtig ) Sten og koraler er historiske ( i geologisk tid ), - de er mere stabile og har med deres tyngde til opgave at holde papiret ( Kulturen ) på plads. Installationen ligger udfoldet i det specifikke tidsrum mellem ebbe og flod, hvor et område af stranden ligger blottet og er tilgængelig. Art of dreaming, læses således i sin fysiske form af havet, der i sit kulminationspunkt trækker hele instalationen med sig i havet, for dèr at opløses og indgå i et nyt miljø, af flydende form.
Reading Sea omhandler skabelsesprocessen, betydningslag, deres opløsning og transformation. Og der stilles spørgsmål til elementernes leg og eventuelle bevidsthed.

De steds specifikke installationer har gennem længere tid haft min interesse. Installationen: " Open Window " ( Idi montains, Crete ) tager udgangspunkt i et bjerg områdes energi. En cirkel af 22 stykker hvidt papir, i mønsteret: 1o1o1o osv. afgrænser et område for meditativ refleksion, hvor beskueren således kan stille sig i cirklens centrum og mærke energien. Cirklens åbne struktur, er en subtil markering af et område mellem jord og himmel, det materielle og det åndelige.

" Sueno del Decierto/ ørken drøm ", er ligeledes en papir installation. Udgangspunktet er en rejse til Mexico der havde til formål at besøge, og bo sammen med, en gruppe indianere i den gamle sølvmineby Real De Catorse ( Navnet refererer til sølvets karat ). Byen er oprindeligt et helligt indianer sted i det nordlige Mexico og ligger ikke langt fra det ceremonielle bjerg El Cemado. Installationen der er baseret på en drøm i ørkenen, er en hyldest til indianerne og deres værdier. Den består af farvet kopipapir ( "ready-made" fra den vestlige verden ) og er steds specifikt sat op i det gamle Sølvmine hus ( Casa de las monedas/ Pengenes hus ) i byens centrum. Huset der har haft funktion som mønt trykkeri står nu tomt med undtagelse af et lille museum, der viser sølvets vej fra mineral til mønt. Det farvede papir har i denne installation ligeledes et repetitions mønster Eksempelvis :

111oooooooooooo111
111111
111oooo111


Figurerne der er inspireret af indianernes brug af farver og former indtager husets tomme rum i tre etager. I sin helhed udgør papiret på èn gang, en stærk og flygtig komposition og reflektere over Temaerne; kulturelle værdier, kommunikation, og forgængelighed.