text in english
Text in English

Cosmic Garden

Work in progres by Lisa Sofia Larsson

På Dansk betyder ordet Have oprindeligt " Det hegnede ", en markering af et territorium som hegnes ind og beskyttes mod klimatiske forhold, eksempelvis vinden, som i vestjylland ( Sand, i den Arabiske del af verden ).
Ordet Cosmos betyder pryd, smykke, orden, verdensorden, verden, universet.
Ved at koble de to ord: Den konkrete have: Køkkenhaven, Klosterhaven, Slotshaven, Prydhaven, Paradishaven, Nyttehaven, Den økologiskehave, Den Biodynamiskehave, Zenhaven, Eventyrhaven, Den Botaniskehave og den Videnskabeligehave ( Biotopen ). - Med ordet Cosmos, udvides begrebet til en mere rummelig og kompleks størelse, der i princippet, kan udvides helt ud i universet, hvor en hel galaxe ses som en have i et univers.
Haven er også kendetegnet ved at indeholde både geologi
( sten og mineraler ) og biologi ( organisk liv og bakterier, ilt, vand, kuldioxid og metan - der blandt andet udledes fra blomster - og sollys som sætter gang i fotosyntesen). Alle, er de dele, som danner grundlag for liv og er også en del af vores eksistens grundlag ( biologisk base og grounding ).
Det er intentionen med mit bud på Cosmic Garden at udvide vores blik på Planeten Jorden, mod kosmisk bevidsthed, som er den kosmiske følelse af samklang og samhørighed med universet og at Planeten og vores bevidsthed er forbundet med de kosmiske kræfter.
Muligheden for forandring hænger sammen med vores kollektive forestillingsevne og bevidsthed. Det er ved at vække vores Globale bevidsthed, at vi får muligheden for bevidst at vælge, hvilken slags have vi ønsker at bo i, her i vores Solsystem.